Chroom-6

Chroom-6

Als er tijdens werkzaamheden een kans bestaat dat er chroom-6 vrij komt is de werkgever verplicht om beheersmaatregelen te treffen. Meestal kiest de werkgever in dit geval voor een gespecialiseerd bedrijf.
Chroom-6 verbindingen zijn voornamelijk toegepast in (roestwerende) verf en is een gevaarlijke stof die op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade.
Voordat de werkzaamheden plaatsvinden zal er moeten worden vastgesteld of er chroom-6 houdende toepassingen zijn gebruikt. Wij kunnen u helpen met het chroom-6 onderzoek en de verdere begeleiding.
Er zijn verschillende mogelijkheden zoals een quickscan of een rapportage met geaccrediteerde monsteranalyses.
NNAA adviseert u hier graag over.
© 2024 NNAA - Noord Nederlands Asbest Advies